Integritetspolicy

Gäller från och med: 2022-10-15
Senast reviderad: 2022-10-15

Denna integritetspolicy beskriver policy för Tekniksaker.se om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår hemsida ( https://tekniksaker.se ) nedan kallad “tjänsten”. Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen gå inte in på eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft omedelbart från det att den reviderade policyn publicerats i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Hur din information används

Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • Marknadsföring
  • Ev. betalningsprocess
  • Riktad reklam
  • Skydd av hemsidan
  • Kommentarer från användare

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast när vi får ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål för vilket vi ger samtycke om vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

Hur vi delar din information

Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att begära ditt samtycke, förutom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  • Annonstjänst
  • Analytics

Vi kräver att sådan tredje part använder den personliga information som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla nämnda syfte.

Vi kan också avslöja din personliga information för följande: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process; (2) för att genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag kommer dina uppgifter att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

Dina rättigheter

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (portera) dina personuppgifter information till en annan enhet, dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss via kontaktformuläret på denna hemsida. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja bort direkt marknadsföringskommunikation eller den profilering vi genomför i marknadsföringssyfte genom att skriva till oss via kontaktformuläret.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den erforderliga personliga informationen eller dra tillbaka samtycket att behandla densamma för de erforderliga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

Cookies etc.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookiepolicy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Bland annat skickas all information mellan dig och vår webbserver krypterat genom SSL/https. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för all information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Klagomål / Dataskyddsärenden

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina uppgifter som finns hos oss kan du maila oss eller kontakta oss via kontaktsidan. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.

Rulla till toppen